Hotline: 0081-90-7762-2619

Diesels engine

View more

ForkLift

View more

Generator

View more

YANMAR 6KH-ET

Công suất : 450Ps

Trình trạng máy đã qua sử dụng

YANMAR 6KH-ET

Công suất : 450Ps

Trình trạng máy đã qua sử dụng


Name product : Boat Canoes
Origin : Made in Japan
Use status : Used

 

* Model TE-60-8

* Đã qua sử dụng

* Made in Japan

* Model TE-60-8

* Đã qua sử dụng

* Made in Japan

* Model TE-60-8

* Đã qua sử dụng

* Made in Japan

YANMAR 6KH-ET

Công suất : 450Ps

Trình trạng máy đã qua sử dụng

YANMAR 6KH-ET

Công suất : 450Ps

Trình trạng máy đã qua sử dụng

Newsletter